Υπηρεσίες

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ικανοποίηση όλων των ασθενών που μας εμπιστεύονται. Γι’ αυτό, οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού, το κόστος της προσφερόμενης θεραπείας εκτιμάται κυρίως με βάση το εγγυημένο αποτέλεσμά της, ενώ συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την πορεία των ασθενών μας και μετά την αποκατάσταση του προβλήματός τους.

Προσθετική

Ακίνητη Προσθετική

Η ακίνητη οδοντική προσθετική αποτελεί κλάδο της επανορθωτικής οδοντιατρικής. Βασικός σκοπός της είναι η επανόρθωση εκτεταμένων βλαβών της μύλης και η αναπλήρωση ελλειπόντων δοντιών, με αποκαταστάσεις οι οποίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συγκολλούνται μόνιμα επί των υπαρχόντων φυσικών δοντιών.

Η αποκατάσταση φθορών και ελλείψεων των οδοντικών φραγμών συνιστά μία από τις τολμηρότερες επεμβάσεις στο στόμα του ανθρώπου, καθώς οι συνέπειές της επηρεάζουν την υγεία και τη λειτουργία της μείζονος περιοχής του στοματογναθικού συστήματος και άλλων ιστών και οργάνων της στοματικής κοιλότητας.

Κινητή Προσθετική

Η κινητή οδοντική προσθετική περιλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών. Οι οδοντοστοιχίες αυτές αφορούν συνήθως σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας και έχουν σκοπό να αποκαταστήσουν λειτουργικά το στοματογναθικό σύστημα μετά την καθολική απώλεια δοντιών μετά την καθολική απώλεια δοντιών από τη μία ή και τις δύο γνάθους.

Οι μερικές οδοντοστοιχίες αναφέρονται στην αποκατάσταση μερικής νωδότητας των γνάθων κι αποτελούν συνδυασμό νωδών περιοχών και παραμένοντων δοντιών. Στόχος τους είναι να συμπληρώσουν τα ελλείποντα φυσικά δόντια στον φραγμό και τα ελλείμματα σκληρών και μαλακών ιστών, να αποκαταστήσουν τη σύγκλειση, την αισθητική, τον έναρθρο λόγο, αλλά και τη μάσηση, να διατηρήσουν την υγεία των ιστών του στόματος και να εμποδίσουν περαιτέρω επιδείνωση των συνεπειών που δημιούργησε η απώλεια ορισμένων φυσικών δοντιών.

Δείγμα δουλειάς

Πρίν

Μετά

Aκίνητη προσθετική με στεφάνη ζιρκονίου - πορσελάνης. Οι στεφάνες ζιρκονίου αποτελούνται εξωτερικά από πορσελάνη και εσωτερικά από διοξείδιο του ζιρκονίου.

Οδηγίες προς τους ασθενείς για τις καινούργιες μερικές οδοντοστοιχίες

Οδηγίες προς τους ασθενείς για τις καινούργιες ολικές οδοντοστοιχίες

Καθαρισμός των οδοντοστοιχιών